Sporządzenie w 2022 roku operatów szacunkowych, opinii w zakresie wyceny wzrostu wartości nieruchomości w celu naliczenia „opłaty adiacenckiej”.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.02.2022 | 09:00


» Location

Plac Staszica
26-021 Daleszyce
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Building management
  • Building maintenance services
  • Cleaning services
  • Grounds maintenance
  • Purchase, sale and rental of property

» Buyer data

Gmina Daleszyce
Plac Staszica
26-021 Daleszyce
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in