Przeprowadzenie grupowego szkolenia dla 60 osób bezrobotnych w zakresie "ABC BIZNESU"