Przeprowadzenie warsztatów i zajęć dodatkowych w projekcie pn. „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich G. O. K. w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”.