"Wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Leszno"

» Notice description

Część I: „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy odcinków sieci wodociągowej w Gminie Leszno”
Część I obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy następujących odcinków sieci wodociągowej:
Zadanie 1: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Aptecznej w Feliksowie (projekt),
Zadanie 2: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Zaborówku (projekt),
Zadanie 3: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Wyględach (projekt),
Zadanie 4: Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi, dz. 69, 70/6, 70/8, 70/9, 77 (projekt),
Zadanie 5: Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku, dz. nr ew. 137/1 (projekt),
Zadanie 6: Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Stelmachowo (projekt),
Zadanie7: Budowa wodociągu w Al. Wierzbowej w Marianowie (projekt),
Część II: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesznie (projekt)”.
Część II obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w oparciu o Koncepcję programowo-przestrzenną odprowadzania ścieków z Gminy Leszno, w zakresie:
Zadania 1 - Zlewni przepompowni Lesz-2 (Arkusz nr 14 i 15 koncepcji) – ul. Marysieńki, Widokowa, Mariana, Tadeusza, Wspólna w Lesznie,
Zadania 2 - podłączenia osiedla domków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Polnej w Lesznie nr od 9 do 35 (Arkusz nr 19 i 20 koncepcji).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.02.2022 | 10:00


» Location

05-084 Leszno


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in