Budowa sieci 15 i 0,4 kV w celu zasilenia zespołu budynków w m. Szczecin ul. Przestrzenna

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci 15 i 0,4 kV w celu zasilenia zespołu budynków w m. Szczecin ul. Przestrzenna

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.02.2022 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Malczewskiego 5/7, 71-616, Szczecin


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Malczewskiego 5/7, 71-616, Szczecin, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in