Opracowanie dokumentacji pn. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej