Usł. edukac. obejmujące przeprowadzenie wykł., ćw., laboratoriów w ramach specjalności Pilotaż i Mechanika lotnicza kierunku MiBM oraz lotn. szkoleń teoret. dla studentów PWSZ w Chełmie – II edycja