,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w roku 2022”