Wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, według 2 grup tematycznych.