Wózek/odwijacz do taśmy spinającej (14-01-2022)

» Notice description

Zapraszam do wzięcia udziału w zapytaniu zakupowym dotyczącym wózka/odwijacza do taśmy spinającej w ilości 3 sztuk.
Specyfikacja znajduje się w pozycji zapytania.

Przedstawiona cena netto powinna zawierać koszt dostawy.
Dostawa: 23-400 Biłgoraj.
Termin płatności: 60 dni.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych warunków współpracy, gdzie cena będzie stanowiła najważniejsze kryterium. Najniższa wartość oferty nie gwarantuje, że oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
BRW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym sposobie procedowania na każdym z etapów postępowania oraz do kwalifikacji Oferentów do dalszych etapów wg. własnego uznania zgodnie z interesem Grupy Kapitałowej BRW. Jednocześnie zapewniamy, że postępowanie ofertowe będzie prowadzone wg. najlepszych praktyk, z zachowaniem bezstronności, przejrzystości i poufności.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2022 | 12:00


» Location

ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

BLACK RED WHITE S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in