„Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Miączyn”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w
Gminie Miączyn. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła
energii w gminie Miączyn” współfinansowanego ze środków UE w ramach: Regionalny
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4
Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 310 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej minimalnej 0,976 MW na terenie Gminy Miączyn.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.02.2022 | 10:00


» Location

22-455 Miączyn


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Miączyn
Miączyn 107
22-455 Miączyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in