PRZETARG OFERTOWY NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA W UL. ŁĄKOWEJ I UL. TWARDOWSKIEGO W SOCHACZEWIE

» Notice description

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac ujętych w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej, na którą składają się:

1 Projekt budowlany:
„Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego, na terenie działek nr ew.187/2, 187/8, 191, 195/7, 196/1, 201/3, 201/5, 202/1 (obręb nr 10 — Sochaczew Wschód) w m. Sochaczew, ul. Łąkowa i Twardowskiego,

2. Przedmiar robót,

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2022 | 10:00


» Location

96-500 Sochaczew


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in