Dostawa Tłuszczów Roślinnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tłuszczów roślinnych według ilości i asortymentu określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.01.2022 | 12:00


» Location

28-100 Busko-Zdrój


» Category assortment

  • Fat dairy products

» Buyer data

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
28-100 Busko-Zdrój
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in