05790 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (zad.1 i zad.2.) dla Budowy trasy rowerowej na odc. ul. Świdnicka–ul. Bożego Ciała-ul. Widok-ul. Szewska we Wrocławiu

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.01.2022 | 09:00


» Location

Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia
Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in