Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od L-17/L-1 do Karolkowa 55 - SC II 11