Budowa linii kablowej SN, wnętrzowej stacji transformatorowej ,,Fabryczna” oraz sieci nN w związku z przyłączeniem budynków wielorodzinnych na dz. nr 116/4 przy ul. Fabrycznej w m. Zamość