Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zamówienia p.n.: „Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- Program Funkcjonalno-Użytkowy – część II SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy – część IV SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.02.2022 | 11:00


» Location

63-200 Jarocin


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in