Wykonanie placów zewnętrznych przy MCKSiR i Bibliotece Miejskiej w Raciążu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zagospodarowanie placu przyległego do Biblioteki Miejskiej wraz z ogrodzeniem
przy ul. J. Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, dz. ewid. nr 1207/1, 1208/1, 1209/1, 1210/1, 1541 obręb Raciąż, jednostka ewidencyjna 142002_1.
2. Zagospodarowanie placu przyległego do Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego wraz z ogrodzeniem, przy ul. Parkowej 14, na dz. nr ewid. 1148/3 i 1150/7. Teren działki jest ogrodzony, nieutwardzony.
Szczegółowy zakres i opis robót stanowi:
1) Dokumentacja projektowa, zagospodarowania placu przyległego do Biblioteki Miejskiej wraz z ogrodzeniem, oraz projekt budowlany zagospodarowania placu przyległego do Miejskiego Centrum Kultury,
2) Przedmiary robót – (element pomocniczy - poglądowy)
3) Zestawienie mebli ogrodowych oraz roślin
4) Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia
5) SWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.01.2022 | 12:00


» Location

09-140 Raciąż


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasto Raciąż
pl. Adama Mickiewicza 17
09-140 Raciąż
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in