Zadanie 3: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy od km 0+590 do km 1+720.