Dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.01.2022 | 09:30


» Location

Gliwicka 33
44-201 Rybnik
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Dairy products
  • Fat dairy products

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Gliwicka 33
44-201 Rybnik
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in