Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg, ul. Klonowa i Jaśminowa w miejscowości Skarbimierz-Osiedle, dz. ewid. nr 24/4, 117, 19/101, 19/99, 99/74, 19/104, obręb Skarbimierz- Osiedle

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.01.2022 | 07:30


» Location

PARKOWA 12
49-318 Skarbimierz-Osiedle
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Road and railroad services

» Buyer data

GMINA SKARBIMIERZ
PARKOWA 12
49-318 Skarbimierz-Osiedle
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in