Zakup licencji Cisco ESA – ESI – LIC - ESA Inbound Essentials SW Bundle (AS, AV, OF) do posiadanego przez Zamawiającego systemu wraz ze wsparciem Producenta oraz usługi wsparcia technicznego Wykonawcy.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji Cisco ESA – ESI – LIC - ESA Inbound Essentials SW Bundle (AS, AV, OF) do posiadanego przez Zamawiającego systemu wraz ze wsparciem Producenta oraz usługi wsparcia technicznego Wykonawcy. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach zadań/etapów:
Etap nr I: Zakup licencji Cisco ESA – ESI – LIC - ESA Inbound Essentials SW Bundle (AS, AV, OF) do posiadanego przez Zamawiającego systemu ze wsparciem producenta na okres 60 miesięcy,
Etap nr II: Zakup usługi wsparcia technicznego Wykonawcy do dostarczonego oprogramowania na okres 60 miesięcy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.02.2022 | 10:00


» Location

02-624 Warszawa


» Category assortment

  • Network infrastructure devices
  • Telecommunications infrastructure
  • Licences and software
  • Portable memory storage devices
  • Telecommunications equipment and accessories
  • Hardware, parts and accessories
  • Internet and telephone services
  • Software development
  • Implementation services
  • Maintenance and support

» Buyer data

Komenda Główna Policji w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in