Usługa obsługi Konferencji Naukowo - Technicznej »FORGAZ 2022« organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 6 - 8 czerwca 2022 r. Postępowanie powtórzone.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi Konferencji Naukowo - Technicznej »FORGAZ 2022« organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 6 - 8
czerwca 2022 r.,polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, zapewnieniu usługi gastronomicznej oraz bazy noclegowej uczestnikom konferencji podczas konferencji »FORGAZ 2022« dla nie więcej niż 150 uczestników. Miejsce: Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w Zakopanem lub okolicach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.01.2022 | 10:00


» Location

31-503 Kraków


» Category assortment

  • Instruments
  • Sport
  • Tourism
  • Toys
  • Culture and arts

» Buyer data

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25A
31-503 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in