Zakup usługi wykonywania operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej nieruchomości będących OSK oraz wykonanie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej służebności przesyłu i służebności gruntowych.