Zadanie 6: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów – Jakubów - Dobre polegającej na budowie chodnika od km 15+980 do km 16+190