Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie dostosowania do przepisów p.poż. i osób z niepełnosprawnością Instytutu Muzyki

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.01.2022 | 11:00


» Location

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in