Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.