„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonywanie usług odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbierania i przekazywania do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz świadczenie usług z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz odpadów niebezpiecznych dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2022 | 10:00


» Location

43-600 Jaworzno


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services
  • Waste management

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28
43-600 Jaworzno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in