Dostawa farb i mas chemoutwardzalnych do poziomego oznakowania dróg - zamówienie udzielone w częściach

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.01.2022 | 11:00


» Location

Plac Czerwca 1976 Roku 1
02-495 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Adhesives and joints
  • Finishes, paints, floors

» Buyer data

ZAKŁAD REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG
Plac Czerwca 1976 Roku 1
02-495 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in