Usługa obsługi Konferencji Naukowo - Technicznej »FORGAZ 2022« organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 6 - 8 czerwca 2022 r. Postępowanie powtórzone.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.01.2022 | 10:00


» Location

Lubicz
31-503 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Food services
  • Hotels
  • Instruments
  • Sport
  • Tourism
  • Toys
  • Culture and arts

» Buyer data

Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy
Lubicz
31-503 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in