Dostawa nawozów mineralnych dla RZD Wierzbno w podziale na 2 części zamówienia

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych dla RZD Wierzbno, w podziale na 2 części zamówienia:
1) Część 1: Dostawa nawozu mineralnego granulowanego azotowego
2) Część 2: Dostawa nawozu mineralnego granulowanego wieloskładnikowego
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.01.2022 | 10:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Fertilisers, plant protection products and agrochemicals

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in