Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalenik - Kolonia, gm. Bełżec

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalenik-Kolonia gm. Bełżec’
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalenik-Kolonia zgodnie z dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bełżec oraz w m. Szalenik-Kolonia. Prowadzone postępowanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szalenik-Kolonia w następującym zakresie: jednostka ewidencyjna: 061802_2 Bełżec – Obręb 0001 Bełżec, dz. Nr: 1594; Obręb 0003 Szalenik- Kolonia, dz. Nr: 64, 65, 66/2, 66/3, 66/4, 116/1, 117/2, 210, 120, 121, 122, 125/1, 125/2, 126/1, 130, 131, 135.
Długość sieci grawitacyjnej PVC-U: 301,5 m
Ilość studzienek rewizyjnych: 21
Ilość studni zbiorczych: 11
Długość rurociągów podciśnieniowych PE:
- kolektor rur PE 160: 586,1 m
- kolektor z rur PE 125: 191,5 m
- kolektor z rur PE 90: 115,5 m

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.01.2022 | 10:00


» Location

22-670 Bełżec


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Bełżec
ul. Lwowska 5
22-670 Bełżec
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in