Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych w podziale na pakiety.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych w podziale na pakiety.
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.02.2022 | 09:00


» Location

09-402 Płock


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 28
09-402 Płock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in