Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz medycznej odzieży ochronnej i zabezpieczającej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz medycznej odzieży ochronnej i zabezpieczającej do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 103 części (pakiety).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.02.2022 | 09:00


» Location

22-300 Krasnystaw


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
Sobieskiego 4
22-300 Krasnystaw
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in