Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Okonek w roku 2022.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki łowieckiej, nasiennictwa i selekcji a także prac z zakresu ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania dróg leśnych, dojazdów pożarowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Okonek w roku 2022.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki łowieckiej, nasiennictwa i selekcji a także prac z zakresu ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania dróg leśnych, dojazdów pożarowych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;
Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;
Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.6. - lista powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2022 | 09:00


» Location

64-965 Okonek


» Category assortment

  • Forestry products
  • Hunting products
  • Fish and other fishing products
  • Forestry, hunting and fishing equipment
  • Fishing-related services
  • Forestry-related services
  • Hunting-related services
  • Agricultural, horticultural and livestock breeding services
  • Landscaping services

» Buyer data

Nadleśnictwo Okonek
Kolejowa 16
64-965 Okonek
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in