PAKIET NR. 75 DOK. RE Pruszków Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej Zad. 1 – gmina Leszno, miejscowość Wilkowa Wieś, ul. Lisia 4, nr dz. 33/7 Zad. 2 – gmina Leszno, miejscowość Grądy, nr dz. 7/4