Transport materiałów medycznych i worków do żywienia poza-jelitowego z Apteki Szpitalnej USD do miejsca zamieszkania pacjenta dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

» Notice description

Przedmiot zamówienia stanowi :
Transport materiałów medycznych i worków do żywienia pozajelitowego z Apteki Szpitalnej USD do miejsca zamieszkania pacjenta dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

1.1. Zamówienie nie zostało podzielone na części:
1.2. Zamówienie jednorodne nie wymaga podziału na części.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają załączniki do SWZ :

Załącznik nr 1 Projektowane Postanowienia Umowy (Projekt Umowy)
wraz z załącznikami do Umowy :
Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych
Lista zaakceptowanych PODPRZETWARZAJĄCYCH

Załącznik nr 2 Formularz Oferty – wzór

Załącznik nr 3 KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –
TABELA NR 1, TABELA NR 2
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy pzp (formularz do wykorzystania)

Załącznik nr 5 Wykaz osób
Załącznik nr 6 Wykaz pojazdów
Załącznik nr 7 Wykaz usług

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.10.2021 | 10:30


» Location

30-663 Kraków


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Wielicka 265
30-663 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in