Budowa Centrum Przesiadkowego w Nysie

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje:
budowę peronów dla obsługi autobusów PKS oraz busów,
- budowę części zatoki autobusowej dla autobusów MZK,
- budowę 2 wiat autobusowych,
- budowę odwodnienia terenu jedynie w zakresie budowy przyłączy kanalizacji deszczowej,
- budowę przyłączy wodociągowych do zasilania poidełek,
- budowę sieci kablowej niskiego napięcia, sieci oświetleniowej,
- budowę elementów małej architektury- montaż stojaków dla rowerów, koszy na odpady,
- zmianę docelowej organizacji ruchu,
- wykonanie trawników,
Szczegółowy zakres robót ujęty jest :
- w przedmiarach robót,
- w projekcie technicznym,
- w STWiOR.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.10.2021 | 10:00


» Location

48-300 Nysa


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Powiat Nyski
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in