Opracowanie Projektu budowy sieci wodociągowej dla zadania 3-07-20-060-0 Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Kilińskiego, Wiankowa.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 3-07-20-060-0 Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Kilińskiego, Wiankowa wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2021 | 12:30


» Location

61-492 Poznań


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Aquanet SA
Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in