Zakup 2 sztuk routerów wraz z wdrożeniem.

» Notice description

Zakup 2 sztuk routerów wraz z wdrożeniem. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy wraz z załącznikami, a w szczególności załącznik nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.10.2021 | 10:00


» Location

00-513 Warszawa


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzkiej 1/3/5
00-513 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in