Dostawa dializatorów

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dializatorów dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
2.Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33181520-3 - Wyroby do dializy nerkowej
3.Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia:
1)Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części (pakiety nr 1-4), zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale XXIII SWZ.
4. Wymagania dodatkowe:
1)Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz zasad współpracy między zamawiającym a wykonawcą określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2021 | 11:00


» Location

97-400 Bełchatów


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in