Dostawa przewodów SN (AFL) i nn (AL) dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o.

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Dostawa przewodów SN (AFL) i nn (AL) dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.10.2021 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań


» Category assortment

  • Cables, wires

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in