Zadanie nr 1 Przebudowa stanowiska postojowego na odcinku Młyńska – Lotnicza oraz stanowiska postojowego na odcinku Młyńska - Orłowska Zadanie nr 2 Remont chodnika na zapleczu Urzędu Miasta w Inowrocławiu

» Notice description

Przebudowa stanowiska postojowego na odc. Młyńska – Orłowska
Zakres prac:
• odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie,
• wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacja,
• roboty rozbiórkowe – obrzeża i krawężniki z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją,
• ustawienie krawężników i obrzeży,
• wykonanie warstwy odsączającej z piasku drobnego,
• wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10,
• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej g= 8 cm,
• humusowanie i obsianie trawą,
• oznakowanie rejonu wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
Przebudowa stanowiska postojowego na odc. Młyńska – Lotnicza
Zakres prac:
• odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie,
• wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacja,
• roboty rozbiórkowe obrzeża krawężniki z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy z utylizacją,
• ustawienie krawężników i obrzeży,
• wykonanie warstwy odsączającej z piasku drobnego,
• wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10,
• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej g= 8 cm,
• humusowanie i obsianie trawą,
• oznakowanie rejonu wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
Remont chodnika na zapleczu Urzędu Miasta w Inowrocławiu
Opis prac:
• odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie,
• wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacja,
• roboty rozbiórkowe – obrzeża i krawężniki z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy z utylizacją,
• ustawienie krawężników i obrzeży,
• wykonanie warstwy odsączającej z piasku drobnego,
• wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10,
• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej g= 6 cm,
• humusowanie i obsianie trawą,
• oznakowanie rejonu wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2021 | 15:22


» Location

88-100 Inowrocław


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in