Organizacja zajęć klinicznych w pomieszczeniach placówki na kierunku fizjoterapia z przedmiotów: Kliniczne podstawy w pulmunologii, Fizjoterapia w pulmunologii, Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych, Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych, Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii, Programowanie rehabilitacji w dysfun

» Notice description

Organizacja zajęć klinicznych w pomieszczeniach placówki na kierunku fizjoterapia z przedmiotów: Kliniczne podstawy w pulmunologii, Fizjoterapia w pulmunologii, Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych, Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych, Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu
Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii, Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu, w tym umożliwienie badań naukowych (prace dyplomowe i magisterskie) w roku akademickim 2021/2022

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2021 | 10:00


» Location

00-968 Warszawa


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in