Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Polkowskiej 5 w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

» Notice description

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Polkowskiej 5 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, mającego na celu przywrócenie mu funkcji służących do zaspokojenia potrzeb bytowych jego mieszkańców.
5.1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia roboty należy wykonać zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w branży
ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, stanowiącą Rozdział IV SIWZ
oraz zgodnie z przedmiarami robót w branży ogólnobudowlanej,
sanitarnej i elektrycznej, stanowiącymi Rozdział V SIWZ.
5.1.2. Do wykonania przewidziane są n/w roboty wyszczególnione w przedmiarach
robót:
5.1.2.1. Branża budowlana:
- roboty demontażowe
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
- montaż wykładziny podłogowej PCV
- usunięcie kołków i haków, uzupełnienie tynków, naprawa uszkodzeń
i rys
- wymiana kratek wentylacyjnych
- zeskrobanie farby, malowanie tynków emulsyjne i olejne (lamperia)
- inne roboty malarskie i stolarskie
- wywiezienie zdemontowanych elementów i gruzu, roboty
porządkowe
5.1.2.2. Branża sanitarna:
- Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej.
- Wymiana wanny stalowej L=120 (z przykręcanymi nóżkami).
- Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym.
- Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - ustęp z miską porcelanową.
- Demontaż termy elektrycznej.
- Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - zlewozmywak ze stali nierdzewnej z bateria stojącą.
- Demontaż szafek zlewozmywakowych (z wyniesieniem na zewnątrz
budynku) o powierzchni do 1.00 m 2.
- Wymiana zaworu kulowego do termy elektrycznej, WC i baterii
zlewozmywakowej o śr. 15 mm.
- Wymiana zaworu kulowego do pralki o śr. 15 x 20 mm.
- Demontaż zaworu kulowego na podejściu po umywalce z zakorkowaniem
podejścia o śr. 15 mm.
- Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych
ocynkowanych.
- Wymiana złączki wodomierzowej o śr. 15 mm.
- Plombowanie wodomierza podczas jego montażu.
- Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do termy
elektrycznej i płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15
mm
- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o
połączeniach wciskowych.
- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych (bez kosztów rury przepustowej) - Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych
„dolnopłuk” – 1 kpl.
- Szafki kuchenne zlewozmywakowe (bez kosztów wyciągu
jednomasztowego).
- Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce.
- Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm.
- Baterie zle

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.10.2021 | 10:00


» Location

02-660 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in