Dostawa sprzętu dla osób niepełnosprawnych i słabowidzących oraz sprzętu multimedialnego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla osób niepełnosprawnych i słabowidzących oraz sprzętu multimedialnego szczegółowo określona w załączniku nr 3 do SWZ (formularz cenowy) oraz w warunkach projektu umowy przedstawionego w załączniku nr 4 .
2. Sprzęt w części finansowany jest ze środków projektu „Uniwersytet Równych Szans” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( dotyczy części 1,2,3).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2021 | 11:00


» Location

85-064 Bydgoszcz


» Category assortment

  • TV and radio broadcasting infrastructure and services

» Buyer data

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in