Dobre praktyki tworzenia obszarów cichych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kryteriów wyboru oraz sposobu wyznaczania obszarów cichych w miastach o liczbie ludności powyżej 100 tysięcy mieszkańców i poza tymi miastami.
2. Celem pracy jest wsparcie merytoryczne organów, które wyznaczają obszary ciche. W ramach pracy zostaną omówione cele tworzenia obszarów cichych, przedstawione kryteria wyboru obszarów jako cichych i sposoby ich wyznaczania.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik nr 8 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2021 | 10:00


» Location

02-362 Warszawa


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3
02-362 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in