Opracowanie Projektu dla budowy: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń w ul. Leśmiana oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót.

» Notice description

Opracowanie Projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla budowy:
• sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Luboń - sieć wodociągowa w ul. Leśmiana” (nr 3-02-15-206-1) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;
• sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Luboń - kanalizacja sanitarna w ul. Leśmiana” (nr 5-02-16-150-1) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;
oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2021 | 10:30


» Location

61-492 Poznań


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Aquanet SA
Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in