Dostawa leku Ryzankizumab oraz leku Guselkumab

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Ryzankizumab oraz leku Guselkumab dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6 Produkty farmaceutyczne
3. Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części (pozycje nr 1-2).
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Ryzankizumab oraz leku Guselkumab dla Oddziału dermatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2021 | 11:00


» Location

97-400 Bełchatów


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in