Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego

» Notice description

Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in: budowę budynku mieszkalnego na potrzeby utworzenia placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Korfantowie przy ul. W. Reymonta. Placówka będzie przeznaczona dla dzieci i młodzieży pozbawionej opieki i wychowywania ze strony rodziców naturalnych. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, jako niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym z lukarnami. Powierzchnia zabudowy 289,2 m² . Powierzchnia użytkowa 461,2 m², wysokość kalenicy 9,95 m, kubatura budynku 2266,5m³ oraz zagospodarowanie terenu wokół nowego obiektu ( tereny zielone, ogrodzenie, mała architektura).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
- dokumentacja techniczna,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
- przedmiary robót,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.10.2021 | 10:00


» Location

48-300 Nysa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Nyski
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in